Audyt RODO

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. rozpoczął procedurę związaną z pozyskaniem firmy, która przeprowadzi w spółce kompleksowy audyt, obejmujący sprawdzenie zasad zabezpieczenia danych osobowych w zakresie obowiązujących przepisów prawa.

Firma, której powierzone zostanie przedmiotowe zadanie, zobowiązana będzie m.in. do:

– sprawdzenia obowiązujących zasad przetwarzania, wykorzystywania i przechowywania danych osobowych u Zamawiającego;

– oceny zabezpieczeń fizycznych i technicznych zastosowanych u Zmawiającego względem ochrony zasobów w tym danych osobowych i informacji;

– sprawdzenia zasad przetwarzania danych i stosowanych zabezpieczeń w systemach informatycznych Zamawiającego.

 

Podmioty zainteresowane ubieganiem się o przedmiotowe zamówienie winny złożyć stosowną ofertę do dnia 26 listopada br.

Wszystkie szczegóły odnośnie zamówienia dostępne są pod adresem:

 

Comments are closed.