Harmonogram wywozu odpadów – firmy CZERWIEC 2023 r.
Harmonogram wywozu odpadów – firmy KWIECIEŃ 2023 r.
Harmonogram wywozu odpadów – firmy MARZEC 2023 r.
Harmonogram wywozu odpadów – firmy LUTY 2023 r.
Harmonogram wywozu odpadów komunalnych z nieruchomości jednorodzinnych Zawiercie na 2023 r. Harmonogram wywozu odpadów komunalnych z nieruchomości jednorodzinnych Zawiercie na 2023 r.…
Harmonogram wywozu odpadów – firmy STYCZEŃ 2023 r.
Harmonogram wywozu odpadów – firmy GRUDZIEŃ 2022 r.
Harmonogram wywozu odpadów – firmy LISTOPAD 2022 r.
Harmonogram wywozu odpadów – firmy WRZESIEŃ 2022 r.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami wszystkie pojemniki zielone, w których gromadzone są obecnie niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne muszą zostać wymienione na pojemniki sprawne…