Harmonogram wywozu odpadów – firmy LUTY 2023 r.
Harmonogram wywozu odpadów komunalnych z nieruchomości jednorodzinnych Zawiercie na 2023 r. Harmonogram wywozu odpadów komunalnych z nieruchomości jednorodzinnych Gminy Żarki na 2023…
Harmonogram wywozu odpadów – firmy STYCZEŃ 2023 r.
Harmonogram wywozu odpadów – firmy GRUDZIEŃ 2022 r.
Harmonogram wywozu odpadów – firmy LISTOPAD 2022 r.
Harmonogram wywozu odpadów – firmy WRZESIEŃ 2022 r.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami wszystkie pojemniki zielone, w których gromadzone są obecnie niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne muszą zostać wymienione na pojemniki sprawne…
Harmonogram wywozu odpadów – firmy SIERPIEŃ 2022 r.
Rejon i pojemniki Terminy mycia i dezynfekcji 9 Zmieszane – zabudowa wielorodzinna 5,12,19,26 9 Bioodpady – zabudowa wielorodzinna 4,11,18,25 1 Zmieszane –…
Harmonogram wywozu odpadów – firmy LIPIEC 2022 r.