Zgodnie z obowiązującymi przepisami wszystkie pojemniki zielone, w których gromadzone są obecnie niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne muszą zostać wymienione na pojemniki sprawne…
Harmonogram wywozu odpadów – firmy SIERPIEŃ 2022 r.
Rejon i pojemniki Terminy mycia i dezynfekcji 9 Zmieszane – zabudowa wielorodzinna 5,12,19,26 9 Bioodpady – zabudowa wielorodzinna 4,11,18,25 1 Zmieszane –…
Harmonogram wywozu odpadów – firmy LIPIEC 2022 r.

Mycie pojemników

Przez cały lipiec prowadzona będzie na terenie Zawiercia akcja mycia pojemników na odpady. Akcja będzie realizowana według przygotowanego harmonogramu. We wskazane dni…

Mycie pojemników

Przez cały czerwiec prowadzona będzie na terenie Zawiercia akcja mycia pojemników na odpady. Akcja będzie realizowana według przygotowanego harmonogramu. We wskazane dni…
Harmonogram wywozu odpadów – firmy CZERWIEC 2022 r.
Harmonogram wywozu odpadów – firmy MAJ 2022 r.
Harmonogram wywozu odpadów – firmy KWIECIEŃ 2022 r.
Harmonogram wywozu odpadów – firmy MARZEC 2022 r.