Coraz chętniej segregujemy śmieci

Z opublikowanych niedawno danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w 2020 roku zebrano w Polsce 13,1 mln ton odpadów komunalnych. To prawie o 3 % więcej niż rok wcześniej. Pewnym pocieszeniem jest fakt, że rośnie także poziom odpadów zbieranych w sposób selektywny.
Z danych GUS jasno wynika, że z roku na rok rośnie nie tylko globalna ilość wytwarzanych przez nas odpadów. Wyraźnie wzrasta również poziom odpadów odbieranych z gospodarstw domowych, które w 2020 roku stanowiły aż 86,1 % wszystkich odpadów. Dla porównania, dekadę wcześniej strumień tych odpadów stanowił jedynie 67,7 % całości. Bez wątpienia jest to dowód na to, że zmienione kilka lat temu przepisy dotyczące gospodarki odpadami, w wyniku których każdy mieszkaniec zobowiązany jest ponosić opłatę za wywóz śmieci, znacząco ukróciły procesy nielegalnego pozbywania się odpadów. Wprawdzie nadal możemy natknąć się na śmieci porzucone w lesie czy przy drodze, jednak przypadków takich jest wyraźnie mniej.
Ważną informacją jest to, że coraz lepiej radzimy sobie z segregacją odpadów. Oczywiście, moglibyśmy to robić częściej i skuteczniej, ale i tak – patrząc na dane z kilku ostatnich lat – wzrost poziomu segregacji śmieci jest wyraźny. W 2020 roku prawie 40 % odpadów zostało zebranych w sposób selektywny (4,9 mln ton z 13,1), co w porównaniu do roku 2019 daje wzrost o 25,1 %.
Jak podaje GUS, zebrane w 2020 r. odpady komunalne zostały skierowane do następujących procesów:
1. odzysk – 7 732,8 tys. ton (59,0 proc.), w tym:
recykling – 3 498,6 tys. ton (26,7 proc.),
biologiczne procesy przetwarzania (kompostowanie lub fermentacja) – 1 577,9 tys. ton (12,0 proc.),
przekształcenie termiczne z odzyskiem energii – 2 656,2 tys. ton (20,3 proc.),
2. unieszkodliwienie – 5 384,1 tys. ton (41,0 proc.), w tym:
przez przekształcenie termiczne bez odzysku energii – 166,4 tys. ton (1,3 proc.),
przez składowanie – 5 217,7 tys. ton (39,8 proc.).

Comments are closed.