OFERTA

KLIENCI KOMERCYJNI

ODBIÓR, ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH WRAZ Z ODBIOREM SELEKTYWNIE ZBIERANYM

Cennik usług świadczonych przez ZGK Spółka z o.o. obowiązujący od 2.11.2021 r

Odbiór zgodnie z Harmonogramem Zawiercie Kroczyce Niegowa Włodowice Inne Gminy
cena netto cena brutto cena netto cena netto cena netto cena netto
Jednorazowy odbiór i zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych w pojemnikach 120 litrów wraz z odbiorem odpadów selektywnie zebranych / papier, plastik, szkło / i eksploatacją pojemnika. nd. nd. 56,50zł 117,50zł 62,00zł wyc.indyw.
Dwukrotny odbiór i zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych w pojemnikach 120 litrów wraz z odbiorem odpadów selektywnie zebranych / papier, plastik, szkło / i eksploatacją pojemnika. 64,00zł 69,12zł wyc.indyw wyc.indyw wyc.indyw wyc.indyw
Czterokrotny odbiór i zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych w pojemnikach 120 litrów wraz z odbiorem odpadów selektywnie zebranych / papier, plastik, szkło / i eksploatacją pojemnika. 101,00zł 109,08zł wyc.indyw. wyc.indyw. wyc.indyw. wyc.indyw.
Jednorazowy odbiór i zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych w pojemnikach 240 litrów wraz z odbiorem odpadów selektywnie zebranych / papier, plastik, szkło / i eksploatacją pojemnika. 64,00zł 69,12zł 75,00zł 136,00zł 80,50zł wyc.indyw.
Dwukrotny odbiór i zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych w pojemnikach 240 litrów wraz z odbiorem odpadów selektywnie zebranych / papier, plastik, szkło / i eksploatacją pojemnika. 82,50zł 89,10zł wyc.indyw. wyc.indyw. wyc.indyw. wyc.indyw.
Czterokrotny odbiór i zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych w pojemnikach 240 litrów wraz z odbiorem odpadów selektywnie zebranych / papier, plastik, szkło / i eksploatacją pojemnika. 129,00zł 139,32zł wyc.indyw. wyc.indyw. wyc.indyw. wyc.indyw.
Jednorazowy odbiór i zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych w pojemnikach 1100 litrów wraz z odbiorem odpadów selektywnie zebranych / papier, plastik, szkło / i eksploatacją pojemnika. 147,00zł 158,76zł 158,50zł 220,00zł 164,00zł wyc.indyw.
Dwukrotny odbiór i zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych w pojemnikach 1100 litrów wraz z odbiorem odpadów selektywnie zebranych / papier, plastik, szkło / i eksploatacją pojemnika. 249,00zł 268,92zł wyc.indyw. wyc.indyw. wyc.indyw. wyc.indyw.
Czterokrotny odbiór i zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych w pojemnikach 1100 litrów wraz z odbiorem odpadów selektywnie zebranych / papier, plastik, szkło / i eksploatacją pojemnika. 370,00zł 399,60zł wyc.indyw. wyc.indyw. wyc.indyw. wyc.indyw.
Jednorazowy odbiór odpadów biodegradowalnych / trawa, liście, gałęzie / z pojemnika 1100 litrów przy umowie na odbiór odpadów z odbiorem odpadów zebranych selektywnie. 119,00zł 128,52zł wyc.indyw. wyc.indyw. wyc.indyw. wyc.indyw.
Jednorazowy odbiór odpadów biodegradowalnych / trawa, liście, gałęzie / w workach o pojemności 120 litrów przy umowie na odbiór odpadów z odbiorem odpadów zebranych selektywnie. 13,50zł 14,58zł wyc.indyw. wyc.indyw. wyc.indyw. wyc.indyw.
Worki do selektywnej zbiórki odpadów o pojemności 120 litrów / 10 szt./ 10,00zł brutto
Miesięczny rabat za korzystanie z pojemnika 120l lub 240l będącego własnością klienta-Zleceniodawcy 3,00zł brutto
Miesięczny rabat za korzystanie z pojemnika 1100 będącego własnością klienta -Zleceniodawcy 10,00zł brutto
Odbiór na zgłoszenie Zawiercie Kroczyce Niegowa Włodowice Inne Gminy
cena netto cena brutto cena netto cena netto cena netto cena netto
Jednorazowy odbiór i zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych w pojemnikach 1100 litrów wraz z odbiorem odpadów selektywnie zebranych / papier, plastik, szkło /. 155,00zł 167,40zł wyc.indyw. wyc.indyw. wyc.indyw. wyc.indyw.
Jednorazowy odbiór i zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych w pojemnikach KP 7 m3, KP 8 m3, KP 10 m3 wraz z odbiorem odpadów selektywnie zebranych / papier, plastik, szkło / 110zł/m3 118,80zł/m3 wyc.indyw wyc.indyw wyc.indyw wyc.indyw
Jednorazowy odbiór odpadów biodegradowalnych / trawa, liście, gałęzie / z pojemnika 1100 l 128,70zł 139,00zł wyc.indyw. wyc.indyw. wyc.indyw. wyc.indyw.
Jednorazowy odbiór odpadów biodegradowalnych / trawa, liście, gałęzie / w workach o pojemności 120 litrów. 13,50zł 14,58zł wyc.indyw. wyc.indyw. wyc.indyw. wyc.indyw.
Opłata za eksploatację pojemnika 1100 l / wszystkie rodzaje / będącego własnością ZGK Zawiercie 10,00 zł brutto/miesiąc
Opłata za eksploatację pojemnika 120l lub 240l będącego własnością ZGK Zawiercie 3,00 zł brutto/miesiąc
Opłata za eksploatację pojemnika KP 7 m3, KP 8 m3, KP 10 m3 będącego własnością ZGK Zawiercie 49,90 zł brutto/ miesiąc