Kłopotliwe baterie

Według statystyk Polacy zużywają rocznie blisko 250 milionów jednorazowych baterii, z czego blisko 90 % stanowią popularne „paluszki”. Zaliczane są one do odpadów niebezpiecznych, ale – o czym wiele osób zapomina – nadają się do recyklingu.

Bardzo złą praktyką jest wyrzucanie baterii do kosza przeznaczonego na odpady zmieszane. Nie tylko nie zostaną poddane recyklingowi, ale mogą stanowić – ze względu na zawartość metali ciężkich (ołów, rtęć, kadm, nikiel) i substancji żrących – poważne zagrożenie dla środowiska. Tylko dzięki właściwej segregacji znajdujące się w bateriach substancje niebezpieczne nie mają szans na przedostanie się do wód powierzchniowych i podziemnych.

– Oczywiście trudno sobie wyobrazić, aby z jedną baterią jechać do PSZOK albo do sklepu wyposażonego w specjalne pojemniki. Dobrą praktyką jest jednak gromadzenie zużytych baterii w domu, w zacienionym i suchym miejscu, do momentu, kiedy zbierze się większa ich ilość. Wtedy przywieźmy je na nasz PSZOK, albo wrzućmy do specjalnych pojemników znajdujących się w wielu sklepach na terenie Zawiercia – mówi Edyta Duda, prezes ZGK.

Dlaczego baterie są uznawane za odpad niebezpieczny? Otóż nawet jedna bateria może poważnie wpłynąć na środowisko naturalne. Niewiele osób ma świadomość, że jedna bateria guzikowa może skazić aż 1m3 gleby (jakieś 1500 kg) oraz zatruć blisko 400 l wody (to mniej więcej tyle, ile wypinamy w ciągu 8-9 miesięcy). Średnio w każdej tonie zużytych baterii znajduje się 3 kilogramy rtęci, pół kilograma kadmu, a także po kilka kilogramów niklu i litu.

Wszystkie prawidłowo wyrzucone baterie trafiają do specjalistycznych firm zajmujących się ich recyklingiem, gdzie są przetwarzane. Wszystkie niebezpieczne surowce są utylizowane, a substancje budujące – odzyskiwane.

Przypominamy, że mieszkańcy Zawiercia mogą bezpłatnie oddać każdą ilość zużytych baterii w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych znajdującym się przy ul. Krzywej. Punkt czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-18.00, a w soboty w godz. 9.00-13.00.

 

 

Photo by John Cameron on Unsplash

 

Comments are closed.