Mycie pojemników

Przez cały czerwiec prowadzona będzie na terenie Zawiercia akcja mycia pojemników na odpady.

Akcja będzie realizowana według przygotowanego harmonogramu. We wskazane dni za śmieciarką będzie podążała specjalistyczna myjka, która po opróżnieniu pojemnika z odpadów dokładnie go umyje.

Prosimy mieszkańców o zapoznanie się z załączonym harmonogramem mycia i o niesprzątanie pojemników we wskazane dni bezpośrednio po ich opróżnieniu.

Harmonogram mycia pojemników na terenie gminy Zawiercie

Rejon i rodzaj pojemnika Terminy mycia i dezynfekcji
9 Zmieszane – zabudowa wielorodzinna 3,10,17,24
9 Bioodpady – zabudowa wielorodzinna 2,9,15,23,30
1 Zmieszane – pierwsza część rejonu 6
1 Zmieszane – druga część rejonu 20
2 Zmieszane – pierwsza część rejonu 7
2 Zmieszane – druga część rejonu 21
3 Zmieszane – pierwsza część rejonu 8
3 Zmieszane – druga część rejonu 22
4 Zmieszane – pierwsza część rejonu 9
4 Zmieszane – druga część rejonu 23
5 Zmieszane –  pierwsza część rejonu 13
5 Zmieszane – druga część rejonu 27
6 Zmieszane – pierwsza część rejonu 14
6 Zmieszane – druga część rejonu 28
7 Zmieszane – pierwsza część rejonu 15
7 Zmieszane – druga część rejonu) 1
8 Zmieszane – pierwsza część rejonu 2
8 Zmieszane – druga część rejonu 30

Comments are closed.