Nowe narzędzia kontaktu z mieszkańcami

Od dzisiaj wszyscy mieszkańcy Zawiercia, którzy będą mieli uwagi dotyczące funkcjonowania ZGK, mają do dyspozycji nowe narzędzie do kontaktu ze Spółką. Specjalny numer telefonu (669-001-783) oraz dedykowany adres mailowy (kontakt@zgkzawiercie.pl) mają usprawnić i przyspieszyć wzajemną komunikację.

 

Stworzenie specjalnego kanału komunikacji z mieszkańcami prezes ZGK Jarosław Mazur zapowiedział na sesji Rady Miejskiej. Termin uruchomienia usługi nie jest również przypadkowy.

– Lato to czas najintensywniejszych prac w ogrodach i na terenach zielonych, a zdecydowana większość skoszonej trawy trafi do naszego zakładu – mówi Jarosław Mazur. – Pamiętam, że w poprzednich latach część mieszkańców zgłaszała uwagi dotyczące nieprzyjemnego zapachu dochodzącego z rejonu składowiska. Wszystkie takie sygnały są dla nas bardzo ważne, ponieważ pokazują obszary, które musimy poprawić, aby sąsiedztwo naszego zakładu było dla mieszkańców jak najmniej uciążliwe.

Oczywiście, na wskazany numer telefonu i adres mailowy można zgłaszać wszystkie uwagi dotyczące ZGK, a nie tylko te związane z nieprzyjemnym zapachem. Każde zgłoszenie zostanie rozpatrzone, a zgłaszający otrzyma zwrotną informację. Numer telefonu będzie aktywny w dni robocze, w godzinach pracy spółki (7-15). Poczta mailowa nie ma żadnych ograniczeń – można pisać przez całą dobę.

Mieszkańcy osiedli zlokalizowanych najbliżej ZGK otrzymają wkrótce pismo z informacją o możliwych sposobach kontaktu, a także magnes, który ma za zadanie przypominać o tej możliwości.

– Przyklejony na lodówkę będzie rzucać się w oczy i o to właśnie nam chodzi. Jestem przekonany, że dzięki wspólnemu zaangażowaniu nie tylko wypracujemy nowe sposoby wzajemnej komunikacji, ale także nowe rozwiązania, które spowodują, że nasz zakład będzie mniej uciążliwy dla mieszkańców – podkreśla prezes Mazur.

Comments are closed.