Podsumowanie zbiórki karmy dla zwierząt

Zbiórka karmy i akcesoriów dla potrzebujących zwierzaków z Fundacji „Ostoja dla Zwierząt” w Siamoszycach zorganizowana przez Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zawierciu dobiegła końca. W poniedziałek, 2 stycznia, zebrane dary zostały przekazane do siedziby Fundacji.

Razem ze szkołami oraz przedszkolami z Zawiercia, Kroczyc oraz Włodowic i dzięki dużemu zaangażowaniu i zrozumieniu potrzeb czworonogów zgromadziliśmy pokaźną ilość przysmaków, legowisk i innych przydatnych akcesoriów.

Celem akcji była poprawa standardu pobytu zwierząt w Fundacji „Ostoja dla Zwierząt”, wsparcie funkcjonowania ośrodka Fundacji, a przede wszystkim wyrobienie u dzieci poczucia odpowiedzialności za współistnienie ludzi i zwierząt oraz kształtowanie gotowości niesienia pomocy istotom słabszym.

Składamy ogromne podziękowania wszystkim Uczniom, Rodzicom oraz Dyrekcji i Pracownikom placówek zaangażowanych w zbiórkę na rzecz naszych braci mniejszych.

Comments are closed.