Segregacja może być lepsza!

Choć w Polsce na przestrzeni ostatniej dekady poziom recyklingu systematycznie rósł to wciąż do czołowych państw Unii Europejskiej sporo nam brakuje. Z wynikiem 38,7 proc. zajmujemy 15. miejsce w europejskim rankingu.

Wynik ten jest o tyle istotny, że – zgodnie z unijnymi dyrektywami – do 2025 roku poziom recyklingu powinien wynosić przynajmniej 55 proc. Do wskazanego minimum wciąż sporo nam więc brakuje, a pamiętać trzeba, że o tym, ile odpadów trafia do ponownego wykorzystania, decydujemy sami i to każdego dnia. Na czele unijnego rankingu znajdują się Niemcy. Nasi zachodni sąsiedzi segregują odpady wzorowo, co pozwala im uzyskać recykling na poziomie 67 proc. Nieco gorzej radzą sobie Słoweńcy (59,3 proc.) oraz Holendrzy, którzy z wynikiem 56,8 proc. zamykają podium.

Jak na tle całego kraju wygląda poziom recyklingu w Zawierciu?
Okazuje się, że największy poziom odzysku notowany jest w przypadku opakowań szklanych. W 2021 roku poziom recyklingu tej frakcji wyniósł 70 proc. Pierwsze półrocze bieżącego roku przyniosło jeszcze lepsze wyniki – recykling szkła wyniósł aż 89 proc.!

– Ten wynik jest dla nas bardzo satysfakcjonujący – mówi Jarosław Mazur, Prezes ZGK Zawiercie. – Na poziom recyklingu bez wątpienia ma wpływ to, że w przypadku tej frakcji segregacja odpadów jest bardzo prosta i nie ma wielu wątpliwości, jak w przypadku papieru czy opakowań plastikowych.

W przypadku papieru w 2021 roku odzyskano w Zawierciu 35 proc. odpadów. Niewiele mniej niż wynosi średnia krajowa. Pierwsze półrocze 2022 przyniosło lekką poprawę – poziom recyklingu wzrósł do 39 proc. Jeśli utrzymana zostanie taka tendencja to niewykluczone, że na koniec roku wskaźnik ten przekroczy poziom 40 proc.

Nieco gorzej przedstawia się odzysk tworzyw sztucznych. W ubiegłym roku wyniósł on 31 proc., ale w ciągu sześciu miesięcy bieżącego roku spadł do poziomu 26 proc. Być może, wpływ na taki wynik ma fakt, że pomimo sporych wysiłków wkładanych w akcje edukacyjne, wiele osób nadal ma problemy z prawidłową segregacją odpadów, zwłaszcza tych, wzbudzających wątpliwości. Niebagatelną rolę odgrywają także nasze złe nawyki. W przyprowadzanym w Polsce badaniu sondażowym blisko 1/3 ankietowanych przyznała, że zdarzyło im się butelki PET wyrzucać do niewłaściwych pojemników. A co gorsza, większość pytanych nie potrafiła odpowiedzieć, dlaczego tak zrobiła.

Comments are closed.