WŁADZE SPÓŁKI

ZGK SPÓŁKA Z O.O.

Zgromadzenie Wspólników

Zgromadzenie Wspólników reprezentuje Prezydent Miasta Zawiercie Łukasz Konarski

Rada Nadzorcza

  • Tomasz Rak– Przewodniczący Rady Nadzorczej
  • Tomasz Rybczyński – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
  • Mateusz Mania – Sekretarz Rady Nadzorczej

Zarząd

Mariusz Grabarczyk - Prezes Zarządu