WŁADZE SPÓŁKI

ZGK SPÓŁKA Z O.O.

Zgromadzenie Wspólników

Zgromadzenie Wspólników reprezentuje Prezydent Miasta Zawiercie Łukasz Konarski

Rada Nadzorcza

  • Krzysztof Kot - Przewodniczący Rady Nadzorczej,
  • Zenon Torba – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
  • Mateusz Mania – Sekretarz Rady Nadzorczej.

Zarząd

Jarosław Mazur- Prezes Zarządu