WŁADZE SPÓŁKI

ZGK SPÓŁKA Z O.O.

Zgromadzenie Wspólników

Zgromadzenie Wspólników reprezentuje Prezydent Miasta Zawiercie Pani Anna Nemś.

Rada Nadzorcza

  • Rafał Reroń – Przewodniczący Rady Nadzorczej
  • Arkadiusz Ilski – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
  • Paweł Szczygieł – Sekretarz Rady Nadzorczej

Zarząd

Marcin Szemla - Prezes Zarządu