PARTNERZY

ZGK SPÓŁKA Z O.O.

Krajowa Izba Gospodarki Odpadami (KIGO)
Krajowe Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast
RADA PRZEDSTAWICIELI REGIONALNYCH INSTALACJI PRZETWARZANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH
#ZielonyZwrotTAURON