Zapytanie ofertowe dotyczące uzyskania decyzji Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ogłosił zapytanie ofertowe dotyczące uzyskania decyzji Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na wprowadzanie do obrotu środka poprawiającego właściwości gleby powstającego w wyniku kompostowania odpadów ulegających biodegradacji, kod odpadu 20 02 01.

Podmioty zainteresowane ubieganiem się o przedmiotowe zamówienie winny złożyć stosowną ofertę do dnia  2 marca 2022 r. do godz. 12.00

Wszystkie szczegóły odnośnie zamówienia dostępne są pod adresem:

https://www.zgkzawiercie.4bip.pl/index.php?job=wiad&idg=12&id=30&x=95&n_id=63

Comments are closed.