ZGK Sp. z o.o. z kolejnym tytułem

Praca Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. dostrzegalna jest nie tylko w skali naszego regionu, ale także w skali Polski. Kilka dni temu ZGK otrzymało certyfikat lidera aktywności gospodarczej.

Lider Aktywności Gospodarczej, to ogólnopolski ranking, którego zadaniem jest niezależna, obiektywna i wiarygodna ocena poziomu oddziaływania firm na rozwój gospodarczy całego kraju. Jak informują organizatorzy, celem powołania ogólnopolskiego rankingu Lider Aktywności Gospodarczej jest uzupełnienie luki na rynku w zakresie analiz i wyróżnienia firm, które mają największy wpływ kapitałowy i inwestycyjny na rozwój oraz aktywność gospodarczą kraju.

– Nie pracujemy dla tytułów i nagród, bo dla nas najlepszą nagrodą jest i zawsze będzie zadowolenie naszych mieszkańców z jakości świadczonych przez nas usług – mówi Jarosław Mazur, Prezes ZGK Sp. z o.o. – Cieszymy się jednak, że nasza aktywność gospodarcza została zauważona. To miłe wyróżnienie.

Ranking firm tworzony jest dwuetapowo. W etapie pierwszym – regionalnym w obrębie każdego z kilkudziesięciu tysięcy mniejszych rankingów, wyłanianych jest dziesięć firm o największej aktywności i wpływie na rynek gospodarczy danego regionu. Firmy z TOP 10 etapu regionalnego, przechodzą do etapu drugiego – ogólnopolskiego, w którym oceniany jest ich wpływ na rynek gospodarczy całego kraju.

Comments are closed.