O NAS

ZGK SPÓŁKA Z O.O.

Jesteśmy firmą świadczącą usługi związane ze zbiórką, transportem, przetwarzaniem lub unieszkodliwianiem odpadów komunalnych (powstających w gospodarstwach domowych) i przemysłowych, które wytwarzane są w "sercu Jury Krakowsko-Częstochowskiej".

 

W dobie dbałości o czystość otaczającego nas środowiska oraz nacisku na kształtowanie postaw proekologicznych nasza praca wspiera funkcjonowanie zarówno podmiotów gospodarczych, jak i jednostek niekomercyjnych oraz osób fizycznych. Wszystkie podejmowane działania czynimy w trosce o higienę i czystość otoczenia, w którym żyjemy i pracujemy. To nasz wkład w przyszłość kolejnych pokoleń.

Jako członek Unii Europejskiej, musimy sprostać wymaganiom jakie nakłada Unia w dziedzinie ochrony środowiska. Świadomi tej odpowiedzialności wszystkie zadania wypełniamy rzetelnie, bez żadnych kompromisów i w zgodzie z naturą.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą aktualną ofertą, życzymy owocnej współpracy!