Zielony samochód ciężarowy (hakowiec) 3 samochody ciężarowe- biało-zielona śmieciarka, zielony kontenerowiec oraz biało- pomarańczowy kontenerowiec ZGK Zawiercie Z lewej strony żółta ładowarka, z prawej strony biały samochód (hakowiec) wraz z zielonym kontenerem Biały samochód (hakowiec) wraz z zielonym kontenerem

ZGK Zawiercie

Aktualności

ZAPEWNIAMY:

  • ODBIÓR, TRANSPORT, ZAGOSPODAROWANIE ZMIESZANYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH
  • ODBIÓR, TRANSPORT, ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW PRZEMYSŁOWYCH
  • ODBIÓR ODPADÓW BUDOWLANYCH, POREMONTOWYCH, GRUZU, PAPY
  • SELEKTYWNĄ ZBIÓRKĘ ODPADÓW
  • ODBIÓR ODPADÓW PŁYNNYCH

Informacja o Zakładzie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

Unia Europejska