ROZMOWY O PRZYSZŁOŚCI ODPADÓW

Rozmowy o przyszłości polskiej gospodarki odpadami zdominowały Krajowy Zjazd Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast. Forum, funkcjonujące w Polsce już od 30 lat, tym razem odbyło się w Zakopanem.

Dyskusja na temat przeobrażeń systemu gospodarki odpadami, możliwych szans dla branży ale też i występujących ryzyk prowadzona była na trzech płaszczyznach – profesorów akademickich, zajmujących się na co dzień tematyką odpadów, prezesów spółek i zakładów samorządowych zajmujących się oczyszczaniem miast oraz przedstawicieli sektora prywatnego. Każda grupa prelegentów i dyskutantów przyszłość gospodarki odpadami widziała nieco inaczej, choć wszyscy byli zgodni co do tego, że system będzie stawiał przed wszystkimi – zarówno mieszkańcami jak i firmami zajmującymi się odbiorem odpadów jak i samorządami – coraz to większe wymagania. Regulacja poziomów odzysków odpadów, skuteczniejszy recykling, koszty zagospodarowania odpadów czy w końcu właściwa i skuteczna edukacja mieszkańców – to tylko niektóre tematy, które pojawiły się na Forum.

W tak specjalistycznym gronie nie mogło zabraknąć także reprezentanta Zawiercia, którym był Jarosław Mazur, prezes ZGK. Jego zdaniem, forum to nie tylko miejsce wymiany doświadczeń, ale także inspiracji.

– Nasza branża jest dość hermetyczna, ale problemy, z którymi się zmagamy, są podobne. Forum to okazja, aby zobaczyć, jakie rozwiązania wprowadziły inne przedsiębiorstwa, czymś się zainspirować. My jako firma wciąż szukamy rozwiązań, które mogłyby usprawnić naszą pracę. Jeśli ktoś już wprowadził je u siebie to nie widzę przeszkód, abyśmy podążyli przetartym już szlakiem – mówi Jarosław Mazur.

Prezes Mazur odebrał również pamiątkowy dyplom i medal przyznany ZGK za wieloletnią, aktywną działalność w strukturach krajowego forum dyrektorów.

Comments are closed.