Recykling – ważna sprawa

Według statystyk wytwarzamy – jako naród – najmniej śmieci w Europie. To dobra wiadomość. Zła jest jednak taka, że – według tych samych danych – nadal mocno kuleje u nas recykling.

Na gruntowną analizę rynku odpadów w Polsce zdecydowała się firma Amest Otwock, która od ponad 20 lat zajmuje się przetwarzaniem odpadów. Z analizy jednoznacznie wynika, że od 2004 roku, czyli od przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, ilość śmieci produkowanych w przeliczeniu na mieszkańca wzrosła o prawie 34 %.

Autorzy raportu zwracają jednocześnie uwagę, że jest to trend odwrotny od unijnego, gdzie w analogicznym okresie ilość wytwarzanych odpadów nieznacznie spadła.

Skąd w Polsce taki drastyczny wzrost?

Analitycy i eksperci rynku odpadów przyczyn upatrują w wzroście zamożności społeczeństwa, a co za tym idzie – w zwiększonej konsumpcji. Przypominają, że skorzystaliśmy z szerszego otwarcia Polski na Europę, również w sferze łatwiejszego zakupu towarów.

I sama zwiększona konsumpcja nie jest niczym złym. Problemem jest niewystarczająca (wciąż) świadomość odnośnie recyklingu. Z danych Eurostatu wynika, że w całym kraju zaledwie 1/3 odpadów trafia do ponownego przetworzenia. To znacznie mniej niż wynika z realnych możliwości i potrzeb. Wystarczy powiedzieć, że zgodnie z unijnymi dyrektywami w 2025 roku poziom odzysku odpadów powinien wynieść 55 %, a w 2030 roku – aż 60%.

Jak sytuacja wygląda w Zawierciu?

Do ponownego przetworzenia najwięcej trafia opakowań szklanych – 70 % w 2021 roku. Wynika to zapewne z faktu, że ta frakcja sprawia najmniej problemów jeśli chodzi o segregację. Na drugim miejscu znalazł się papier (35 %), a na ostatnim plastik (31 %).

– Recykling jest dla nas bardzo ważną sprawą – zapewnia Jarosław Mazur, prezes Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. – Prawidłowa segregacja odpadów zaczyna się w naszych domach więc będziemy pracować nad wykształceniem w mieszkańcach, zwłaszcza tych najmłodszych, prawidłowych nawyków. Wszyscy musimy pamiętać, że segregacja odpadów jest nie tylko możliwa, ale ma także głęboki sens.

 

Comments are closed.