Wsparcie dla pielgrzymów

W sierpniu drogi pielgrzymów z całej Polski prowadzą w jedno miejsce – na Jasną Górę. Część z pielgrzymujących grup przemierzała powiat Zawierciański pokonując szlak Orlich Gniazd.

To właśnie tym grupom wsparcia udzielił ZGK Zawiercie, który zajął się kwestią zagospodarowania odpadów. Wszystkie wytworzone przez pielgrzymów odpady zostały odebrane, przewiezione na składowisko i poddane procesowi segregacji. Niezwykle budujące jest, że nawet takie niewielkie wsparcie zauważone zostało przez Metropolitę Krakowskiego Arcybiskupa Marka Jędraszewskiego, który na ręce Jarosława Mazura, Prezesa ZGK, skierował osobiste podziękowania.

 

Comments are closed.