Zakończenie zbiórki zużytych opon

Informujemy, że akcja zbiórki zużytych opon organizowana przez Urząd Miejski w Zawierciu we współpracy z Zakładem Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Zawierciu oraz Trans Południe Sp. z o.o. z siedzibą w Dębicy trwa do 18 listopada 2023 r. (sobota od 9:00 do 13:00)

Przypominamy, że do soboty zbiórce podlegają zużyte opony od samochodów: osobowych, ciężarowych, dostawczych i rolniczych (do 120 cm wysokości i 40 cm. szerokości). Zużyte opony nie mogą być pocięte oraz pomalowane. Dopuszcza się dostarczenie zużytych opon z tzw. wystrzału.

Miejsce zbiórki: Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) ul. Krzywa 3 w Zawierciu

Od dnia 20 listopada 2023 r. (poniedziałek) mieszkańcy gminy Zawiercie będą mogli dostarczać zużyte opony do PSZOK w godzinach pracy punktu (od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 18, sobota od 9 do 13) wyłącznie na wcześniej obowiązujących zasadach tj.

– zużyte opony przyjmowane są wyłącznie z samochodów osobowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, które nie są wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej, motocykli, wózków, rowerów, taczek – nie pomalowane;

– według przyjętych limitów tj. do 8 szt./na nieruchomość jednorodzinną lub lokal mieszkalny nieruchomości wielorodzinnej/ na rok;

– za okazaniem dokumentu potwierdzającego zamieszkanie na terenie Gminy Zawiercie.

Comments are closed.