Kolejny sukces ZGK Zawiercie

Przetwarzamy odpady, to oczywiste. Chcemy jednak udowodnić, że potrafimy być w tym działaniu nie tylko skuteczni, ale także proekologiczni – mówi Jarosław Mazur, prezes zarządu Zakładu Gospodarki Komunalnej w wywiadzie dla Strefy Gospodarki, magazynu Dziennika Gazety Prawnej.

ZGK Zawiercie – ambitny „maluch”

W corocznym Ogólnopolskim Rankingu Miejskich Przedsiębiorstw Gospodarki Komunalnej ZGK Zawiercie sklasyfikowane zostało na wysokim, szóstym miejscu poprawiając tym samym pozycję z roku 2022. Grupa ekspertów Dziennika Gazety Prawnej analizuje nie tylko sytuację finansową wszystkich przedsiębiorstw, poczynione przez nie inwestycje jak i bieżące funkcjonowanie. Jak podkreślają prezesi nagrodzonych spółek, już samo znalezienie się w rankingu jest nie lata wyróżnieniem.

Jak Pan odbiera szóstą lokatę w tegorocznym rankingu zakładów gospodarki komunalnej?

Biorąc pod uwagę, że to ranking ogólnopolski oraz że zostaliśmy sklasyfikowani wyżej niż w roku wcześniejszym, jestem bardzo zadowolony. Jest to jednocześnie potwierdzenie, że stale się rozwijamy i osiągamy coraz lepsze wyniki zarówno finansowe, jak i te ściśle związane z gospodarką odpadami. Nie jesteśmy dużym zakładem, a nawet, w porównaniu do niektórych, można powiedzieć, że jesteśmy takim „maluchem”. Mamy jednak dużo ambitnych planów i pomysłów, determinacji i chęci dalszego rozwoju.

Czuje Pan ambicję poprawy pozycji ZGK Zawiercie w tym zestawieniu?

Pracujemy jak najlepiej umiemy i stale unowocześniamy nasz zakład lecz robimy to z myślą o mieszkańcach Zawiercia i gmin, dla których świadczymy swoje usługi, a nie po to, aby zaistnieć w jakimkolwiek rankingu. Owszem, bardzo przyjemna jest świadomość, że zostaliśmy sklasyfikowani na szóstym miejscu wśród wszystkich zakładów komunalnych w Polsce, ale odbieram to jako efekt naszej codziennej, mrówczej pracy. Ta pozycja to nie tylko nobilitacja, ale także zobowiązanie to jeszcze cięższej pracy na rzecz naszych mieszkańców.

Wielokrotnie Pan podkreślał, że zależy Wam nie tylko na sprawnej obsłudze mieszkańców, ale także na środowisku. Można pogodzić te dwie rzeczy?

Nie tylko można, ale i trzeba! Podejmujemy inwestycje, aby nasz zakład był nowocześniejszy, aby przetwarzanie odpadów było nie tylko szybsze, ale przede wszystkim – skuteczniejsze. Im więcej odpadów odzyskamy, im więcej trafi do ponownego przetworzenia, tym mniej obciążymy nimi środowisko. Inwestujemy w nową sortownię odpadów, nowoczesną flotę pojazdów, a końcu w nową kwaterę, która pozwoli przedłużyć być naszego składowiska. Równocześnie aktywnie pracujemy na polu edukacji. Prowadzimy warsztaty edukacyjne w przedszkolach, szkołach i podczas miejskich uroczystości. Edukujemy najmłodszych, bo to dzieci są najbardziej chłonne wiedzy, ale i starszym przypominamy o zasadach prawidłowej segregacji odpadów.

Wiemy też, że prowadzi Pan aktywny dialog z mieszkańcami, zaprasza do wizyt na składowisku, co – bądźmy szczerzy – nie jest standardem w tej branży.

Rzeczywiście, uruchomiliśmy nowe kanały kontaktu z mieszkańcami, bo uważam, że naszym obowiązkiem jest dbanie do dobre relacje z tymi, dla których pracujemy. Gospodarka odpadami to wrażliwy społecznie temat. Dlatego też zapraszamy mieszkańców, w tym także radnych, na nasze dni otwarte, aby na własne oczy zobaczyli, jak wygląda proces przetwarzania odpadów. Nie mamy nic do ukrycia. Zapraszamy ich do zgłaszania swoich uwag na temat naszej pracy, bo być może jest coś, czego nie dostrzegamy, a możemy to poprawić.

Comments are closed.