Wprost rozdał nagrody dla liderów

Orły Wprost zostały wręczone na balu w Bielsku-Białej. Wyróżnienia otrzymują liderzy biznesu, samorządowcy oraz organizacje pozarządowe działające na rzecz rozwoju regionu. Wśród nagrodzonych był Jarosław Mazur, prezes zawierciańskiego ZGK Sp. z o.o.

Nagrody Orły „Wprost” są wyrazem uznania dla wyróżniającej się pracy w biznesie, samorządzie terytorialnym i rozwoju regionalnym. Wyróżnienia otrzymują przedsiębiorcy z regionu działający w całej Polsce i na świecie, wójtowie gmin, burmistrzowie i marszałkowie województw, a także lokalni działacze społeczni i ambasadorowie regionów.

Uroczystość w Bielsku-Białej otworzył patron nagrody Minister Funduszy i Polityki Regionalnej Grzegorz Puda.

Kapituła nagrody doceniła prezesa ZGK Sp. z o.o. nie tylko za wkład w rozwój spółki, ale także za ambitne plany rozwoju, umacnianie pozycji ZGK Sp. z o.o. na rynku odpadów oraz działania proekologiczne i społeczne na rzecz lokalnej społeczności.

– Cieszę się ogromnie, że wysiłek, który podejmujemy wszyscy w Spółce został zauważony – mówi Jarosław Mazur. – To nagroda nie tylko dla mnie, ale dla wszystkich pracowników. Inwestycje są bardzo ważne, podobnie jak strategia czy analiza ryzyka. Najważniejsi jednak – moim zdaniem – są ludzie. Żadne plany, żadne strategie nie wejdą w życie, bez dobrej, wykwalifikowanej i oddanej swojej pracy kadry. Ja mam to szczęście, że pracuję z dobrymi fachowcami, którym bardzo dziękuję. Jestem pewien, że wspólnie zrealizujemy to, co zaplanowaliśmy.

 

Comments are closed.