Harmonogram wywozu odpadów- sierpień 2020 FIRMY
Harmonogram wywozu odpadów- zabudowa wielorodzinna
W związku z rozpoczęciem od 1 lipca 2020 r. selektywnej zbiórki popiołu na terenie Gminy Zawiercie uprzejmie informujemy, iż Spółka ZGK Zawiercie…
W odpowiedzi na pojawiające się w mediach informacje dotyczące postępowania z odpadami od osób zakażonych koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19 w czasie…